Vilémov Castle s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů na https://www.vilemovcastle.cz/kopie-home

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 20. srpna 2020

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při využívání naší Služby. Zároveň vás informují o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás v tomto ohledu chrání zákon.

Vaše osobní údaje využíváme k poskytování a vylepšování naší Služby. Používáním naší Služby souhlasíte se shromažďováním a využíváním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a vymezení pojmů

Výklad pojmů

Slova, která jsou uvedena s velkým počátečním písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek.

Následující pojmy mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném či množném čísle.

Pojmy

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

Shromažďování a využívání vašich osobních údajů

Druhy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, pomocí kterých vás budeme moci kontaktovat nebo identifikovat. Osobní identifikační údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

Při úhradě produktu či služby bankovním převodem vás můžeme požádat o poskytnutí informací k usnadnění této transakce a ověření vaší identity. Tyto informace mohou mimo jiné obsahovat:

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme o tomto zařízení automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné včetně jeho typu, jedinečného ID, adresy IP, operačního systému, typu používaného prohlížeče, jedinečných identifikátorů a dalších diagnostických údajů.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč zasílá, kdykoli naši Službu navštívíte nebo k ní přistoupíte prostřednictvím mobilního zařízení.

Technologie monitorování a soubory cookie

Za účelem sledování aktivity v naší Službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné technologie monitorování. Používané technologie monitorování zahrnují majáky, značky a skripty, prostřednictvím kterých shromažďujeme a monitorujeme informace a zlepšujeme a analyzujeme naši Službu.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítl nebo aby vás upozornil, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, nebudete moci některé části naší Služby využívat.

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, i když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie jsou po zavření webového prohlížeče odstraněny. Další informace o těchto souborech naleznete v článku „Co jsou soubory cookie“.

Pro níže uvedené účely používáme relační i trvalé soubory cookie:

Další informace o souborech cookie, které používáme, a vašich možnostech ohledně těchto souborů naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Využívání vašich osobních údajů

Naše Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

Vaše osobní údaje můžeme v následujících případech sdílet:

Uchovávání vašich osobních údajů

Naše Společnost bude vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro plnění účelů, jež jsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeny. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a vymáhání našich právních dohod a zásad.

Společnost rovněž uchovává údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání se obecně uchovávají po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy se používají k posílení zabezpečení či ke zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Předání vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Společnosti a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany, jež jsou do zpracovávání zapojeny. Znamená to, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů umístěných mimo váš stát či zemi nebo jinou vládní jurisdikci a mohou na nich být uchovávány. Tamější zákony na ochranu osobních údajů se však mohou od zákonů ve vaší jurisdikci lišit.

Pokud budete s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasit a své informace nám tím odešlete, vyjádříte tak i souhlas s jejich předáním.

Společnost přijme veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k jejich předání organizaci či zemi, kde neexistují odpovídající kontroly, jako je zabezpečení vašich osobních údajů.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Vaše osobní údaje mohou být předány v případě, že bude Společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv. Na předání vašich osobních údajů a skutečnost, že se stanou předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů, vás upozorníme předem.

Vymáhání právních předpisů

Za určitých okolností může být Společnost povinna vaše osobní údaje zveřejnit, např. pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platnou žádost orgánu veřejné moci (např. soudu či vládní agentury).

Jiné zákonné požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je tento krok nezbytný pro:

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité. Mějte však na paměti, že žádný způsob přenosu údajů přes internet či způsob jejich elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný. I když se snažíme k ochraně vašich osobních údajů používat prostředky, jež jsou z obchodního hlediska přijatelné, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění úkolů naším jménem. Tyto údaje nesmí zveřejňovat ani je používat k žádným jiným účelům.

E-mailový marketing

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám zasílali newsletter, marketingové nebo propagační materiály a další informace, které by vás mohly zajímat. Zasílání jakéhokoli nebo všech těchto sdělení můžete zrušit pomocí odkazu pro zrušení odběru, pokynů uvedených v každém zaslaném e-mailu nebo tím, že nás kontaktujete.

Ke správě a zasílání e-mailů můžeme používat poskytovatele e-mailových marketingových služeb.

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a služby. V takovém případě můžeme ke zpracování plateb používat externí služby (např. zpracovatele plateb).

Údaje o vaší platební kartě nebudeme ukládat ani shromažďovat. Tyto údaje jsou poskytovány přímo našim externím zpracovatelům plateb, kteří vaše osobní údaje používají v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují normy stanovené v rámci PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní normy PCI, což je společná iniciativa značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Když používáte naši Službu k úhradě produktu či služby bankovním převodem, můžeme vás požádat o poskytnutí informací k usnadnění této transakce a ověření vaší identity.

Ochrana osobních údajů prostřednictvím GDPR

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

Společnost vám kdykoli ráda pomůže vyjasnit konkrétní právní základ, který se na dané zpracovávání vztahuje. Zejména pokud je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem či požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje respektovat důvěrnost vašich osobních údajů, přičemž vám zaručuje, že budete moci uplatnit svá práva.

Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud se nacházíte v EU, máte právo:

Jak můžete svá práva na ochranu osobních údajů vyplývající z GDPR uplatnit

Právo na přístup, opravu, vymazání či vznesení námitky můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Než na vaši žádost odpovíme, můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti. V každém případě se budeme snažit na vaši žádost odpovědět co nejdříve.

V souvislosti s naším shromažďováním a používáním vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), můžete získat další informace od místního úřadu pro ochranu osobních údajů v EHP.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše Služba není určena osobám mladším 13 let. Od osoby mladší 13 let žádné osobní identifikační údaje vědomě neshromažďujeme. Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem a víte, že nám vaše dítě osobní údaje poskytlo, kontaktujte nás prosím. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, uděláme vše pro to, abychom tyto informace z našich serverů odstranili.

Zámek Vilémov
582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova 
Tel: +420 605 200 516
info@vilemovcastle.cz 

Přeji si odebírat novinky ze zámku

Zámek Vilémov je barokní panství ze 17. století a jeden z nejlepších příkladů barokních zámků v České republice. Zámek se nachází na překrásné Vysočině, v českých lesích, hodinu východně od Prahy. Dnes čtrnáctý generace rodiny Reisky de Dubnic spravuje zámek a les. S odhodláním, vášní a rozmarným nádechem naše rodina spravuje tento barokní klenot pro budoucí generace. V roce 2019 oslavil zámek Vilémov 900. výročí 1119-2019. Právě začínáme, to nejlepší teprve přijde.

Copyright © 2020 by Vilémov Castle  |.  Zásady ochrany osobních údajů.  |.  Všeobecné obchodní podmínky
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram